طرح اصلاح ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

طرح اصلاح ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی که با امضای تعداد 39 نفر از نمایندگان تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در جلسه علنی مورخ 98/03/26 اعلام وصول گردید.

جزئیات

عنوان : اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
تاریخ : 1398/03/26

نسخه چاپی

عنوان : اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

چاپی : I-583.pdf I-583.pdf

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف