ابلاغ یازده قانون موافقتنامه از سوی رییس جمهور

یازده قانون موافقتنامه مصوب مجلس شورای اسلامی در یازدهم دی ماه از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

ریاست محترم جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یازده قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را در تاریخ یازدهم دی ماه 1395 جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ نمود. این قوانین عبارتند از: 1- " قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن" (مصوب 1395/09/03 مجلس شورای اسلامی) 2- " قانون موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك" (مصوب 1395/09/02 مجلس شورای اسلامی) 3- " قانون موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد" (مصوب 1395/08/24 مجلس شورای اسلامی) 4- " قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان "(مصوب 1395/09/03 مجلس شورای اسلامی) 5- " قانون موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره"(مصوب 1395/09/03 مجلس شورای اسلامی) 6- "قانون موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي"(مصوب 1395/09/02 مجلس شورای اسلامی) 7- "قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي"(مصوب 1395/09/02 مجلس شورای اسلامی) 8- "قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا"(مصوب 1395/08/24 مجلس شورای اسلامی) 9- " قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني "(مصوب 1395/09/02 مجلس شورای اسلامی) 10- "قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد"(مصوب 1395/09/02 مجلس شورای اسلامی) 11- "قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد به انضمام تشريفات ( پروتكل) الحاقي"(مصوب 1395/08/24 مجلس شورای اسلامی) متن این قوانین (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف