سال انتشار: 1389
مجموعه قوانين و مقررات ديوان عدالت اداري

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1389
فصل انتشار: 2
ماه انتشار: 7
تعداد صفحه: 240
قیمت روی جلد: 16000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 717-1-0-1-2
شابک: 9789645849021
شماره کتابخانه: 3384112
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف