سال انتشار: 1391
مجموعه قوانين و مقررات هواپيمايي - جلد اول

شماره جلد: 1
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1391
فصل انتشار: 3
ماه انتشار: 7
تعداد صفحه: 632
قیمت روی جلد: 180000
تعداد چاپ: 1500
شماره پرونده: 416-1-1-1-2
شابک: 9786006447064
شماره کتابخانه: 2901703
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف