سال انتشار: 1385
مجموعه آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 1379 1376

شماره جلد: 2
دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1385
فصل انتشار: 2
تعداد صفحه: 635
قیمت روی جلد: 60000
شماره پرونده: 717-1-2-1-2
شماره کتابخانه: 11542-84م
آدرس کتاب: S\LIBRARY\DIVAN2

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف