سال انتشار: 1384
مجموعه بورس اوراق بهادار و اسناد خزانه

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1384
فصل انتشار: 2
تعداد صفحه: 266
قیمت روی جلد: 18000
شماره پرونده: 418-1-0-1-2
شماره کتابخانه: 9487-84م
آدرس کتاب: LIBRARY- BORS

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف