سال انتشار: 1384
مجموعه تجارت, ثبت شركتها و علايم و اختراعات

دوره چاپ: 4
سال انتشار: 1384
فصل انتشار: 2
تعداد صفحه: 1069
قیمت روی جلد: 70000
شماره پرونده: 401-1-0-4-2
شماره کتابخانه: 33935-81م
آدرس کتاب: TEJARAT4 MARJA-EGHTESAD-TJARAT-4

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف