سال انتشار: 1384
مجموعه قوانين و مقررات ثبت اسناد و املاك

دوره چاپ: 4
سال انتشار: 1384
فصل انتشار: 2
تعداد صفحه: 516
قیمت روی جلد: 35000
شماره پرونده: 705-1-0-4-2
شماره کتابخانه: 25861-84م
آدرس کتاب: SABT4 LIBRARY-SABT84-4

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف