سال انتشار: 1379
مجموعه وظايف و اختيارات وزير جهادسازندگي

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1379
شماره پرونده: -1-0-1-2
آدرس کتاب: MARJA-EDARI-VAZARA-JAHAD LIBRARY-SAZANDEG

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف