سال انتشار: 1391
مجموعه قانون مديريت خدمات كشوري«نوع اول - چاپ اول»

سال انتشار: 1391
فصل انتشار: 4
ماه انتشار: 10
تعداد صفحه: 776
قیمت روی جلد: 220000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 1504-1-0-1-2
شابک: 9786006747187
شماره کتابخانه: 2990536
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف