انتشار مجموعه قانون خدمات کشوری

مجموعه قانون خدمات کشوری در 776 صفحه با چاپ رسید

در پیشگفتار این کتاب به قلم سرکار خانم دکتر بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور آمده است: "نظام اداري و استخدامي از مهمترين عوامل کارآمدي، پيشرفت و توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور است؛ اين نظام به عنوان يكي از ابزارهاي عرضه خدمات عمومي و تحقق‌بخش اهداف دولت مورد توجه ويژه قرار دارد. امروزه در تمامي كشورها، فارغ از نوع نظام حکومتي، تحول در نظام اداري و اصلاح نظام استخدامي، ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي روند تکاملي و رو به رشد جامعه به شمار مي‌رود. در كشور ما نظام اداري و استخدامي و تحول آن، از ساليان دور مورد توجه انديشمندان و سياست‌گذاران بوده است. پس از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي، با ايجاد تغييرات و تحولات عميق اقتصادي و اجتماعي، امر تحول در نظام استخدامي به عنوان يکي از اهداف نظام جمهوري اسلامي مطرح گرديد و اصل سوم قانون اساسي بر ضرورت «ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور» تأكيد نمود. ايجاد نظام اداري صحيح، به معناي ايجاد پيوندي منطقي و متعادل ميان خواست‌ها و نيازهاي شهروندان، کارکنان و حکومت است؛ به گونه‌اي که با حداقل هزينه بيشترين کارآيي و خدمت‌رساني صورت پذيرد." این کتاب برای استفاده علاقه مندان در خانه کتاب معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات واقع در خیابان ولی عصر (عج) نرسیده به چهار راه جمهوری ، شماره 1158 با قیمت 220.000 ریال در شمارگان 2000 جلد و انداره وزیری عرضه شده است

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف