سال انتشار: 1390
مجموعه قوانين و مقررات اجاره « نوع اول ـ چاپ اول »

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1390
فصل انتشار: 4
ماه انتشار: 11
تعداد صفحه: 456
قیمت روی جلد: 60000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 707-1-0-1-2
شابک: 9789645849694
شماره کتابخانه: 2603261
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف