سال انتشار: 1391
قانون شهرداري (سارع)

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1391
فصل انتشار: 2
ماه انتشار: 8
تعداد صفحه: 80
قیمت روی جلد: 15000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 105-2-0-1-2
شابک: 9786006747040
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف