سال انتشار: 1390
قانون مدني- سارع

سال انتشار: 1390
فصل انتشار: 1
ماه انتشار: 5
تعداد صفحه: 128
قیمت روی جلد: 10000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 701-4-0-1-2
شابک: 9789645849304
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف