سال انتشار: 1390
مجموعه قانون خدمت و‌ظيفه عمومي (سارع)

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1390
فصل انتشار: 4
ماه انتشار: 12
تعداد صفحه: 152
قیمت روی جلد: 14000
تعداد چاپ: 4000
شماره پرونده: 208-2-0-1-2
شابک: 9789645849755
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف