سال انتشار: 1390
قانون امور گمركي (سارع)

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1390
فصل انتشار: 4
ماه انتشار: 12
تعداد صفحه: 88
قیمت روی جلد: 10000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 410-2-0-1-2
شابک: 9789645849748
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف