سال انتشار: 1390
مجموعه قوانين مربوط به مبارزه با قاچاق انسان

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1390
فصل انتشار: 4
ماه انتشار: 12
تعداد صفحه: 68
قیمت روی جلد: 7000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 605-2-0-1-2
شابک: 9789645849786
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف