سال انتشار: 1391
مجموعه قانون مدني- نوع سوم- جيبي- چاپ دوم

دوره چاپ: 2
سال انتشار: 1391
فصل انتشار: 3
ماه انتشار: 2
تعداد صفحه: 320
قیمت روی جلد: 70000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 701-3-0-2-2
شابک: 9786006747200
شماره کتابخانه: 2954730
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف