دوره های آموزشی سامانه قوانین و مقررات

با بخشنامه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور کلیه دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می توانند با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور، طرح دوره آموزشی آشنایی با سامانه ملی قوانین و مقررات را برگزار نمایند.

طبق بخشنامه شماره 41234/91/200 مورخ 27/10/1391 معاون محترم توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور دستگاه هاي اجرايي ميتوانند با هدف آشنايي مديران ، کارمندان با سامانه و نحوه دسترسي و بهره برداري از قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران دوره اي به مدت 8 ساعت ، از نوع آموزش هاي عمومي و به صورت اختياري، با هماهنگي معاونت حقوقي رئيس جمهور برگزار نمايند.
شيوه اجراي اين آموزش به صورت کارگاه آموزشي حضوري است که در طي آن :
1- ضرورت آگاهي نسبت به قوانين و مقررات
2- خلاء موجود در زمينه دسترسي به روز به قوانين و مقررات منقح و معتبر براي همه سطح افراد جامعه
3- فلسفه و هدف تشکيل سامانه ملي قوانين و مقررات
4- تاريخچه ، اهميت و جايگاه سامانه ملي در حوزه قوانين و مقررات
5- نشاني اينترنتي و دستيابي به سايت ، نحوه ورود و معرفي اجمالي چهار پايگاه
6- ورود به پايگاه قوانين و مقررات و معرفي انواع روش هاي جستجو و انجام جستجوي ساده و پيشرفته و جستجوي عنوان و جستجوي درون متني
7- ورود به صفحه شناسنامه هرقانون و معرفي صفحات اطلاعات هفتگانه با تاکيد بر متن و پيوند بين قوانين و مقررات
8- کد و تنقيح شامل مباحث : قوانين اصلي و فرعي ، صفحه وضعيت هاي تنقيحي و رنگ بندي ، اطلاعات مرتبط هر ماده و فهرست گيري بر اساس کد و وضعيت تنقيحي
سر فصل آموزشي دوره مطرح خواهد شد.
منبع و محتواي آموزشي اين دوره توسط معاونت حقوقي رئيس جمهور معرفي می گردد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف