از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب

از آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 18/2/1373هيأت وزيران ماده 7 ـ ... تبصره ـ در مورد شهرك‌ها و مجتمع‌هاي صنعتي كه داراي سيستم فاضلاب عمومي هستند از فاضلاب عمومي شهرك‌ها و مجتمع‌هاي صنعتي و غير‌صنعتي نمونه‌برداري شده و اقدامات لازم براي رفع آلودگي با مسؤوليت شركت و مجتمع به عمل خواهد آمد. در مواردي كه واحدهاي مستقر در اين شهرك‌ها و مجتمع‌ها فاضلاب صنعتي حاوي مواد مسموم فلزات سنگين داشته باشند و از طريق سيستم فاضلاب عمومي قابل كنترل نباشد بنا به تشخيص سازمان حفاظت محيط‌زيست واحد مزبور موظف به ايجاد تصفيه خواهد بود.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف