پنج‌شنبه 2 بهمن 1399

تصويب‌نامه راجع به شهرك صنعتي اشتهارد

تصويب‌نامه راجع به شهرك صنعتي اشتهارد مصوب 18/7/1380 هيأت وزيران شهرك صنعتي اشتهارد با همه و‌احدهاي مستقر در آن از نظر مالياتي خارج از محدو‌ده 120 كيلومتري تهران محسوب مي‌شود.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف