اجازه ايجاد شهرك صنعتي درشهرستان نيك‌شهر

ـ  در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت.

اجازه ايجاد شهرك صنعتي درشهرستان نيك‌شهر مصوب24/9/1384 هيأت وزيران وزارت صنايع و معادن() مجاز است نسبت به ايجاد شهرك صنعتي در شهرستان نيك‌شهر اقدام و كمك‌هاي لازم را ارايه نمايد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف