سال انتشار: 1392
قانون مجازات اسلامي مصوب 01/02/1392 قطع رقعي - چاپ اول

سال انتشار: 1392
فصل انتشار: 1
ماه انتشار: 9
تعداد صفحه: 136
قیمت روی جلد: 35000
تعداد چاپ: 4000
شماره پرونده: 601-6-0-1-2
شابک: 9786006747606
شماره کتابخانه: 3161019
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف