‌از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

‌ـ‌ از ماده (65) آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 21/9/1378 هیأت وزیران: ... بند اول - مرحله مراجعه رأي‌دهندگان: 1 - اعضاي شعبه بايد كوشش نمايند محل اخذ رأي حتي‌الامكان در محوطه و مكاني مستقر باشد كه يك درب براي ورود و يك درب براي خروج رأي‌دهندگان داشته باشد. 2 - كليه رأي‌دهندگان حتي افرادي كه در زندان‌ها، پادگان‌ها، بيمارستان‌ها و نظاير اينها به سر مي‌برند، با در دست داشتن اصل شناسنامه خود در محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي حضور يافته و به ترتيب به منظور ثبت‌نام و دادن رأي وارد محوطه اخذ رأي مي‌شوند.

‌از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 ‌ماده 10 - در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط فقط مي‌تواند يك‌بار با ارايه شناسنامه رأي دهد. ‌تبصره 1 - اخذ رأي در زندان‌ها و پادگان‌ها و بيمارستان‌ها نيز فقط با ارايه شناسنامه مي‌باشد.()

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف