از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

-  به نظر مي‌رسد منظور از كميسيون مذكور در اين ماده، كميسيون تخصصي تخلفات مي‌باشد.-  به موجب بند (14) ماده (34) قانون اصلاح قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 26/9/1387، عبارت «به محاكم قضايي» حذف و عبارت «حسب مورد موضوع به قوه‌قضاييه يا مراجع رسيدگي به تخلفات اداري» جايگزين شده است.

از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/7/1378 با اصلاحات بعدي ماده 216 (اصلاحي 1387/9/26 و 1391/2/30)- درصورتي‌‌كه در گزارش كميسيون()، تخلف احراز و درخواست تعقيب شود متخلف توسط هيأت رييسه مجلس حسب مورد به قوه‌قضاييه يا مراجع رسيدگي به تخلفات اداري() معرفي‌ مي‌شود تا خارج از نوبت تقاضاي كميسيون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه آن را به كميسيون اعلام‌ نمايد©75©. .......

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف