از آيين‌نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي

از آيين‌نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي مصوب 18/7/1386 هيأت‌وزيران ماده 5 ـ نيروي انتظامي، موظف است در خصوص تردد خودروهاي دولتي در شهرها و جاده‌هاي سراسر كشور همانند ساير خودروها كنترل و نظارت‌هاي لازم را به‌عمل آورده و مشخصات خودروهاي فاقد بر چسب شناسايي و فاقد برگ مأموريت متضمن مشخصات راننده خودروهاي مذكور را در مركز به وزارت امور اقتصادي و د‌ارايي و در شهرستان‌ها به سازمان‌هاي امور اقتصادي و دارايي استان‌هاي ذي‌ربط اعلام نمايد. تبصره 1 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از وصول گزارش نيروي انتظامي، مراتب را به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط جهت طرح در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري منعكس مي‌نمايد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف