از آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيأت‌هاي حل اختلاف

- ماده 164 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام: مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آن‌ها توسط شوراي‌عالي كار تهيه و به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي(*1) خواهد رسيد. *1-  بر اساس تبصره 3 ماده واحده «قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت» مصوب 8/4/1390‌، عبارت «وزير كار و امور اجتماعي» به «وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي» تغيير يافت.

از آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيأت‌هاي حل اختلاف مصوب 2/9/1387 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ماده 1- در اجراي ماده (164) قانون كار جمهوري اسلامي ايران() نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت در هيأت‌هاي حل اختلاف بر اساس اين آيين‌نامه انتخاب و معرفي مي‌گردند. .... ماده 20ـ رسيدگي به تخلفات نمايندگان دولت در هيأت‌هاي حل اختلاف مطابق قانون رسيدگي به ‌تخلفات اداري مي‌باشد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف