سال انتشار: 1395
مجموعه قانون حمايت خانواده«چاپ پنجم- ويرايش سوم»

قانون حمايت خانواده و آيين‌نامه اجرايي آن؛ قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده؛ قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست و آيين‌نامه‌هاي آن؛ برخي نظامنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مرتبط؛ زير‌نويس‌های راهنما و يادداشت‌های تنقيحی؛ آرای وحدت رويه ديوان عالی کشور؛ دستورالعمل‌، بخشنامه و نظرات مشورتی قوه قضاييه؛ واژه‌نامه تفصيلی؛ و...

معرفی: پيشگفتار چاپ پنجم (ويرايش سوم) با توجه به نياز عموم مردم در مراجعه سريع و آسان به برخي از قوانين و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پيچيده و تخصصي حقوقي و نظر به اينكه آگاهي از قوانين و مقررات مي‌تواند باعث اجراي بهتر و سريع‌تر قواعد حقوقي و پيشگيري از برخي جرايم و يا تضييع حقوق افراد گردد، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مصمم بر انتشار مجموعه‌هايي تحت عنوان«سري اطلاع‌رساني عمومي قوانين» (سارع) شد. اين دسته از آثار، به ارايه متون برخي قوانين و يا مقررات مهم اختصاص يافته و داراي حداقلِ زيرنويس‌هاي توضيحي است؛ در عين حال، اين كتب همانند ديگر آثار منتشره معاونت، داراي وصف «تنقيحي» مي‌باشد. مجموعه حاضر يكصد و دهمين كتاب از اين نوع و مشتمل بر قانون حمايت خانواده و آيين‌نامه اجرايي آن و برخی از قوانین و مقررات مربوط مي‌باشد كه تقديم علاقمندان مي‌گردد. لازم به ذکر است كه علاقمندان برای ملاحظه سایر قوانین و مقررات مربوط به موضوع «حمايت خانواده» (كد شماره 713 از كدهاي 96گانه معاونت) مي‌توانند به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و یا مجموعه قوانین و مقررات خانواده (چاپ دوم- ویرایش اول- 1390) از انتشارات اين معاونت رجوع نمايند. در مجموعه حاضر، با توجه به اهمیت قانون فوق‌الذكر و تاثیرگذاری آن بر برخی قوانین مادر همچون قانون مجازات اسلامی، به افزودن پاورقی‌ها و یادداشت‌های تنقیحی (با درج نشان معاونت) و نيز نظرات مشورتی قبلی (که با قانون حاضر همخوانی دارد) و نظرات مشورتي جديد مربوط، در حد حوصله این مجموعه مبادرت شده است. همچنین برخي قوانين و مقررات مهم مربوط به مجموعه كه پس از تصويب قانون حمايت خانواده وضع شده نيز جهت بهره‌مندي بيشتر مخاطبان درج گرديده؛ ضمن آنكه واژه‌نامه تفصیلی نیز بدان افزوده شده ‌است تا استفاده از آن تسهیل شود. اميد است يكايك عزيزان و خوانندگان با ارايه و اعلام نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرمايند. مجيد انصاري معاون حقوقي رييس‌جمهور
شماره جلد: 1
تعداد جلد: 1
دوره چاپ: 5
سال انتشار: 1395
فصل انتشار: 30
ماه انتشار: 6
تعداد صفحه: 128
قیمت روی جلد: 50000
قیمت نسخه اینترنتی: 12500
تعداد چاپ: 2000
گواهینامه: ايران، قوانين و احكام مجموعه قانون حمايت خانواده مشتمل بر: قانون حمايت خانواده و آيين نامه اجرايي آن.../ تهيه و تنظيم معاونت حقوقي رياست جمهوري، امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. تدوين و تنقيح: فاطمه منتصراسدي، زير نظر مهدي مهدي‌زاده.] ويراست 3‍[ تهران: رياست جمهوري، معاونت حقوقي، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، اداره چاپ و انتشار 1395. فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپا 1- حقوق خانواده- ايران2- زناشويي – قوانين و مقررات – ايران 3- حقوق مدني - ايران ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات. اداره چاپ و انتشار 81395/533KMH 55015/346 كتابخانه ملي ايران : 4345851
شماره پرونده: 713-2-0-5-2
شابک: 978-600-7434-71-0
شماره کتابخانه: 4345851
در فروشگاه اینترنتی: 1
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف