انتشار شصت و هفت عنوان کتاب در سال 1391

در سال 1391 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات شصت و هفت عنوان کتاب را منتشر کرد.

علیرغم افزایش تحریم های اقتصادی ، معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در سال 1391 که رهبر معظم انقلاب آن را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیدند ،روند رو به رشد تهیه ، تدوین و انتشار قوانین و مقررات را حفظ نموده و موفق گردید شصت و هفت عنوان کتاب منتشر نماید.
همچنین در راستای اقتصاد مقاومتی با اعمال تغییراتی درفاصله خطوط و انتخاب قلم ها صفحه آرایی و تعیین دقیقتر شمارگان کتب منتشره، صرفه جویی قابل توجهی در کاغذ و سایر ملزومات مصرفی چاپ به عمل آمد.
انتشار:
مجموعه قوانین و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چاپ مجدد)؛
قانون اساسی کشورهای عمان، امارات، بحرین، قطر، کویت و کانادا؛
مجموعه قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک؛
مجموعه اساسی؛
مجموعه قوانین و مقررات هواپیمایی کشوری؛
فرهنگ حقوقی (چاپ و ویرایش جدید)؛
مجموعه قوانین و مقررات مراجع نظارتی؛
مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری و صنعتی؛
از جمله کتاب های چاپ شده در سال 1391 می باشد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف