از آيين‌نامه نظام جامع اطلاع‌رساني قوه قضاييه

از آيين‌نامه نظام جامع اطلاع‌رساني قوه قضاييه مصوب 19/7/1386 رييس قوه‌قضاييه ماده1- به منظور هماهنگي و تمركز در سياست‌ها، ايجاد هماهنگي در برنامه‌هاي كلان و تلفيقي اطلاع‌رساني قوه‌ قضاييه و در راستاي برنامه دوم توسعه قضايي،‌ «آيين‌نامه نظام جامع اطلاع‌رساني قوه ‌قضاييه» به شرح مواد آتي تصويب مي‌شود. ماده12- مقامات مجاز به اطلاع‌رساني و محدوده اطلاع‌رساني هر يك: ... 2ـ رييس ديوان‌عالي كشور، رييس ديوان عدالت اداري، ساير معاونين قوه ‌قضاييه، رؤساي سازمان‌هاي تابعه، رييس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه، رييس دانشكده علوم‌قضايي و خدمات اداري اطلاع‌رساني برنامه و عملكرد اجرايي و اخبار حوزه مرتبط.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف