از قانون نوسازي و عمران شهري

ـ  حق مرغوبیت به موجب قانون راجع ‌به لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/1360 لغو شده است.ـ  آیین‌نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض موضوع تبصره 1 ماده (2) در تاریخ 1/4/1348 به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است. برای ملاحظه آیین‌نامه مذکور به مجموعه قوانین و مقررات شهرداری از انتشارات این معاونت رجوع شود.ـ  به آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 رييس قوه‌قضاييه مندرج در اين مجموعه رجوع شود.ـ  به ماده (182) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 رييس قوه‌قضاييه مندرج در اين مجموعه رجوع شود.ـ ‌ماده 74 قانون شهرداري (اصلاحي 27/11/1345): شهرداري با تصويب انجمن شهر آيين‌نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب‌بها و امثال آن را تدوين و تنظيم مي‌نمايد.(*1) *1-  به موجب بند 4 ماده 1 قانون وزارت نيرو مصوب 28/11/1353 تهيه و تدارك و ساخت وسايل و لوازم و ماشين‌آلات مربوط به امر توليد و انتقال و توزيع آب و برق به عهده وزارت نيرو است همچنين جمع‌آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها به موجب ماده 1 قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 به عهده شركت مستقلي به نام شركت آب و فاضلاب استان است كه توسط وزارت نيرو تشكيل مي‌شود در خصوص تنقيه قنوات شهر به مواد 1 و 3 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 6/12/1361 و بند ع ماده68 الحاقي به قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مصوب 6/7/1382 مراجعه شود.

از قانون نوسازي و عمران شهري مصوب7/9/1347 ماده 13 ـ در هر مورد كه عوارض يا حق مرغوبيت() موضوع اين قانون به يك ملك تعلق گيرد و قطعي گردد علاوه بر مالك كه مسؤول پرداخت است‌ عين ملك وسيله تأمين مطالبات شهرداري بوده و شهرداري مكلف است درصورتي‌كه مالك عوارض يا حق مرغوبيت را ظرف مهلت‌هاي مقرر با‌ رعايت آيين‌نامه مذكور در تبصره 1 ماده 2 ()نپردازد با صدور اجراييه نسبت به وصول طلب خود از مالك يا استيفاء آن از عين ملك اقدام كند. تبصره 1 ـ ادارات و دوائر اجراي ثبت بنا به تقاضاي شهرداري مكلف به صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي طبق مقررات مربوط به اجراي ‌اسناد رسمي لازم‌الاجرا() مي‌باشد. تبصره 2 ـ در قبال اجراييه‌هاي صادره مربوط به اين ماده بازداشت شخص مؤدي مجاز نيست.() ‌ماده 28 - ساير عوارض شهرداري كه بر اساس آيين‌نامه‌هاي اجرايي وصول عوارض شهرداري موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق‌ مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345() به مرحله قطعيت برسد درصورت عدم‌پرداخت طبق ©27©تبصره‌هاي ماده 13 اين قانون با صدور اجراييه‌ وصول خواهد شد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف