از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ـ  قانون مذكور با اصلاحات و الحاقات بعدي آن به موجب ماده 122 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395 تنفيذ شده است.

از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت() مصوب 27/11/138©55©0 ماده 98 ـ چنانچه زوجه پس از صدور اجراييه در خصوص وصول مهريه و لازم‌الاجراء‌شدن (اعم از اجراييه اسناد رسمي و آراء محاكم و مراجع قضايي) به هر علت از ادامه عمليات اجرايي منصرف شود از پرداخت نيم‌عشر دولتي معاف خواهند بود. حكم اين ماده به پرونده‌هاي اجرايي سابق كه مختومه شده‌اند و نيم‌عشر دولتي آنها وصول نشده نيز تسري مي‌يابد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف