‌از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

‌ـ‌ از ماده (65) آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 21/9/1378 هیأت‌وزیران (اصلاحي 22/8/1390)‌: ... او‌ل ‌ـ‌ مرحله مراجعه رأي‌دهندگان: 1 ‌ـ‌ اعضاي شعبه بايد كوشش نمايند محل اخذ رأي حتي‌الامكان در محوطه و مكاني مستقر باشد كه يك درب براي و‌رو‌د و يك درب براي خرو‌ج رأي‌دهندگان داشته باشد. 2 ‌ـ‌ كليه رأي‌دهندگان حتي افرادي كه در زندان‌ها، پادگان‌ها، بيمارستان‌ها و نظاير اينها به‌سر مي‌برند، با در دست داشتن اصل شناسنامه خود در محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي حضور يافته و به ترتيب به‌منظور ثبت نام و دادن رأي و‌ارد محوطه اخذ رأي مي‌شوند.

‌از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 با اصلاحات بعدي ماده 10 (اصلاحي 3/3/1395) ‌‌ـ‌ در هر مرحله انتخاباتي هر شخص و‌اجد شرايط فقط مي‌تواند يك بار با ارايه شناسنامه و شماره ملي يا كارت ملي رأي دهد. تبصره 1 ‌(اصلاحي 3/3/1395) ‌‌ـ‌ اخذ رأي در زندان‌ها و پادگان‌ها و بيمارستان‌ها نيز فقط با ارايه شناسنامه و شماره ملي يا كارت ملي مي‌باشد.()

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف