از قانون احكام دائمي برنامه‌‌هاي توسعه كشور

-  اين قانون در روزنامه رسمي شماره 20994 مورخ 20/1/1396 منتشر شده است.- آيين‌نامه مذكور تا زمان تهيه اين مجموعه به تصويب نرسيده است.

از قانون احكام دائمي برنامه‌‌هاي توسعه كشور() مصوب 10/11/1395 ماده 29- الف - بهره‌برداري از جنگل‌ها به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط و در چهارچوب مصوبات هيأت‌وزيران ممكن است و بهره‌برداري از مراتع و زيستگاه‌هاي طبيعي تنها بر اساس توان بوم‌ شناختي (اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احكام اين ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه‌اي تا پنج ‌برابر خسارت وارد شده به جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره‌برداري يا تلف ‌شده است. مبالغ دريافتي به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز و پس از درج در بودجه سنواتي صد درصد (100%) آن براي احياي جنگل، مرتع و زيستگاه‌هاي خسارت‌‌ديده هزينه مي‌شود. ب - به‌منظور مردمي‌ شدن اقتصاد و ارتقاي مشاركت جوامع محلي و توانمندسازي آنان در امر حفظ و احياي منابع طبيعي و محيط‌زيست كشور به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط‌زيست) اجازه داده مي‌شود با نظارت و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط با رعايت قانون برگزاري مناقصات و بر اساس آخرين فهرست‌‌هاي بهاي پايه ابلاغي،‌ در هر سال قرارداد اجراي عمليات و پروژه‌‌هاي پيش‌بيني‌شده در موافقتنامه‌‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي ملي و استاني خود را با تشكل‌هاي روستايي و عشايري و تعاوني‌‌هاي تخصصي©15© مربوط منعقد‌ كنند. آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل نحوه واگذاري كار، تعيين صلاحيت تشكل‌ها و تعاوني‌‌هاي تخصصي، تضامين لازم، متن قرارداد و ساير الزامات لازم به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت جهادكشاورزي و سازمان حفاظت محيط‌زيست تهيه مي‌شود و به ‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.()

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف