آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) ماده (3) قانون هواي پاك

- قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 (آزمايشي و معتبر تا تصويب و لازم‌الاجرا شدن قانون جديد در سال 1397): ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.

آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) ماده (3) قانون هواي پاك مصوب 21/6/1397 هيأت‌وزيران ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌كار مي‌روند©128©: الف – مواقع (شرايط) اضطرار آلودگي هوا: مواقعي كه استمرار پايداري جوي (بر اساس اعلام سازمان هواشناسي كشور) يا افزايش ميزان غلظت آلاينده‌ها (بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان حفاظت محيط‌زيست) در كوتاه‌مدت، سلامت انسان و محيط‌زيست را دچار مخاطره جدي كند. ب – كارگروه: كارگروه استاني هماهنگي شرايط اضطرار آلودگي هوا موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه پ – شاخص كيفيت هوا (AQI): عددي بدون واحد كه نشان‌دهنده وضعيت كيفي هوا است. ماده 2- طبقات كيفيت هوا بر اساس شاخص كيفيت هوا به‌شرح جدول زير تعيين مي‌شود:
ردیف عدد شاخص رنگ شاخص طبقه كيفيت هوا
1 50-0 سبز پاك
2 100-51 زرد قابل قبول
3 150- 101 نارنجي ناسالم براي گروه‌هاي حساس
4 200-151 قرمز ناسالم
5 300-201 بنفش بسيار ناسالم
6 بيشتر از 300 قهوه‌اي خطرناك
تبصره - دستورالعمل محاسبه و اعلام شاخص كيفيت هوا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان حفاظت محيط‌زيست ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و ابلاغ مي‌شود. ماده3- فرايند تشخيص شرايط اضطرار و اقدامات مربوط به‌شرح زير است: الف – سازمان هواشناسي كشور موظف است ظرف حداقل (96) ساعت قبل از وقوع شرايط پايدار جوي، هشدار لازم را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام كند. ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است بلافاصله و ظرف حداكثر (12) ساعت بعد از اعلام سازمان هواشناسي كشور، نظر صريح خود در مورد وقوع شرايط©121© اضطرار را به‌كارگروه اعلام كند. پ- درصورت تأييد وقوع شرايط اضطرار توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كارگروه موظف است بلافاصله تشكيل جلسه دهد و ظرف حداكثر (12) ساعت تصميمات لازم را با اولويت پيشگيري از وقوع شرايط اضطرار، به‌منظور حفظ سلامت انسان و محيط‌زيست در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي وزير كشور اتخاذ و اعلام كند. تبصره- در راستاي ماده (26) قانون هواي پاك، كليه اطلاعات جمع‌آوري شده توسط شبكه ملي هشدار و پيش آگاهي رخدادهاي سيل، طوفان و گردوغبار كه توسط سازمان هواشناسي كشور با همكاري سازمان حفاظت محيط‌زيست راه‌اندازي و تكميل مي‌شود، بايد در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد. ماده 4- به‌منظور اتخاذ تصميمات لازم در مواقع اضطرار آلودگي هوا، كارگروه با تركيب زير تشكيل مي‌شود: الف - استاندار و درصورت عدم حضور وي، معاون عمراني استانداري به‌عنوان رييس كارگروه. ب - مديركل حفاظت محيط‌زيست استان به‌عنوان دبيركارگروه پ - مديركل هواشناسي استان ت - معاون بهداشتي يكي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مستقر در استان به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رييس شبكه بهداشت و درمان شهرستان ذي‌ربط حسب مورد ث - مديركل آموزش و پرورش استان ج - رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان چ - مديركل بحران استانداري ح - شهردار مركز استان و شهردار شهرهاي ذي‌ربط حسب مورد. تبصره 1- در مواقع لزوم به تشخيص استاندار، نمايندگان ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط و بخش‌هاي غيردولتي مرتبط بدون حق رأي به‌كارگروه دعوت مي‌شوند. تبصره 2- اطلاع‌رساني لازم از طريق رسانه‌هاي رسمي جمعي، مجازي و مكتوب در خصوص شرايط هوا و تصميمات اتخاذ شده توسط كارگروه، صرفاً از سوي رييس كارگروه و در غياب ايشان دبير كارگروه انجام خواهد گرفت. تبصره 3- اتخاذ تصميم در مورد تعطيلي دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌ها براي يك روز كامل يا بيشتر، صرفاً با هماهنگي رييس‌جمهور يا معاون اول رييس‌جمهور امكان‌پذير است. ماده 5- وظايف كارگروه عبارت است از برنامه‌ريزي و اتخاذ تصميمات لازم به‌منظور: الف- كاهش انتشار آلاينده‌ها از منابع آلاينده ثابت و متحرك. ب - كاهش آثار سوء ناشي از آلودگي هوا بر سلامت از راه‌هاي مختلف از جمله كاهش مواجهه افراد جامعه با آلاينده‌ها بر اساس طبقات اعلامي موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه. تبصره- در شرايط پيش‌بيني يا تداوم آلودگي هوا بيش از (48) ساعت تدابير لازم بر©122© اساس يك طبقه بالاتر از شاخص كيفيت هوا اتخاذ مي‌شود. پ - وضع ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي زماني، مكاني و نوعي براي فعاليت منابع ثابت و متحرك تشديدكننده آلودگي هوا. ت - تنظيم و ابلاغ اقدامات مستمر لازم‌الاجرا از سوي دستگاه‌هاي مختلف در مواقع اضطرار. ماده 6 – دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب 1386)() و اشخاص غيردولتي و ارايه‌دهندگان خدمات عمومي موظف به اجراي مصوبات كارگروه هستند.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف