آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون هواي پاك

آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون هواي پاك مصوب 21/6/1397 هيأت‌وزيران ماده 1- جدول سن فرسودگي انواع خودروها به‌شرح زير تعيين مي‌شود:
ردیف نوع وسیله نقلیه، سوخت و مشخصات فنی سن فرسودگی (سال)
1 خودروی شخصی شامل سواری، استیشن(ون)، سواری كار 20
1-2 خودروی عمومی شامل سواری تاكسی، استیشن(ون)، سواری كار بنزینی و دوگانه‌سوز 10
2-2 پایه گازسوز 12
3-2 برقی، هیبریدی و تاكسی‌هایی كه حسب پیشنهاد وزارت كشور یا وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان ملی استاندارد ایران كماكان كیفیت ارایه خدمات مناسب را دارند 15
1-3 وانت پایه گازسوز 15
2-3 بنزینی، دوگانه‌سوز و دیزلی 14
1-4 اتوبوس درون‌شهری دیزلی 10
2-4 پایه گازسوز 12
3-4 برقی منوط به بازسازی با رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 20
1-5 مینی‌بوس و میدل‌باس درون و برون‌شهری دیزلی 10
2-5 پایه گازسوز 12
3-5 برقی منوط به بازسازی با رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 20
6 اتوبوس برون شهری 15
7 كشنده كامیون و كامیونت 22
1-8 موتورسیكلت بنزینی كاربراتوری 6
2-8 بنزینی انژكتوری 8
3-8 برقی 12
9 سواری دولتی 15
ماده 2- براي خودروهاي سنگين و نيمه‌سنگين با قواي محركه تركيبي (هيبريدي) سن فرسودگي بر اساس قوه محركه احتراقي تعيين مي‌شود. ماده 3- سن مجاز تردد خودروهاي رديف‌هاي (1)، (1-3)، (2-3) و (7) در محدوده شهرهاي تهران، مشهد، شيراز، اصفهان، تبريز، اراك، كرج و اهواز به ميزان دوسال كمتر از سن مندرج در جدول موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود. ماده 4- در موارد زير، دوسال به سن فرسودگي موضوع جدول ماده (1) اين آيين‌نامه اضافه مي‌شود: الف- كليه خودروهاي ديزلي درصورت نصب پالايش‌گر (فيلتر) دوده استاندارد حداقل©125© دوسال قبل از رسيدن به سن فرسودگي موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه. ب- تعويض واكنش‌ساز (كاتاليست) و سامانه (سيستم) آلايندگي اگزوز براي تاكسي‌هاي رديف (2-2) جدول موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه. تبصره- سازوكار اجرايي اين ماده توسط وزارت كشور با همكاري سازمان حفاظت محيط‌زيست و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ظرف سه‌ماه تدوين و ابلاغ مي‌شود. ماده 5 - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برابر ماده (8) قانون هواي پاك- مصوب 1396- با جريمه تردد خودروهاي فرسوده مندرج در جدول جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و اصلاحات بعدي آن اعمال قانون نمايد. ماده 6 - آن دسته از خودروهاي ناوگان حمل‌ونقل عمومي بار و مسافر كه در طرح‌هاي نوسازي اعلام شده توسط دولت ثبت‌نام نموده‌اند، تا زمان تحويل خودروي جديد و حداكثر تا پايان سال 1398 از مقررات مربوط به خودروهاي فرسوده موضوع ماده (8) قانون هواي پاك مستثني مي‌باشند. تبصره- درصورتي‌كه خودروهاي جديد موضوع طرح‌هاي فوق‌الذكر آماده تحويل باشند و مالكان خودروهاي مربوط از انجام اقدامات تكميلي و يا پرداخت مبالغ مربوط به خريد خودروي جديد در موعد مقرر استنكاف نمايند، استثناي موضوع اين ماده در خصوص خودروهاي مذكور از تاريخ پايان فرصت اقدام مالكان آنها، لغو مي‌شود. دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي با همكاري سازمان حفاظت محيط‌زيست و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ابلاغ مي‌شود. ماده 7- وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي موظفند ظرف سه‌ماه نسبت به تدوين ساير راهكارهاي كاهش سن ناوگان حمل‌ونقل عمومي بار و مسافر علاوه بر طرح‌هاي نوسازي اعلام‌شده از سوي دولت و ارايه آنها به مراجع تصويب مربوط اقدام نمايند. ماده 8- خودروهاي موضوع تصويبنامه شماره 73671/ت50234هـ مورخ 17/6/1395 مربوط به آيين‌نامه شناسايي و صيانت از وسيله‌هاي نقليه تاريخي، از شمول اين آيين‌نامه مستثني مي‌باشند. ماده 9- از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه، رديف (4) تصويبنامه شماره 92308/ت40587ك مورخ 7/6/1387 و اصلاحات بعدي آن و رديف (1) تصويبنامه 212326/ت46320هـ مورخ 16/12/1390 لغو مي‌شوند.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف