مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي از سند نقشه جامع علمي كشور

از سند نقشه جامع علمي كشور مصوب 14/10/1389 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي 3 – 2- اولويت‌هاي علم و فنآوري كشور از آنجا كه حصول اطمينان از رشد و شكوفايي در برخي از اولويت‌ها نيازمند توجه و هدايت و پشتيباني در سطوح كلان مديريتي كشور است و در برخي ديگر رشد و توسعه با پشتيباني مديريت‌هاي مياني و تخصيص غيرمتمركز منابع حاصل خواهد شد، اولويت‌ها به ترتيب در سه سطح الف و ب و ج تنظيم شده‌اند. اين دسته‌بندي ناظر بر نحوه و ميزان تخصيص منابع، اعم از مالي و انساني و توجه مديران و مسؤولان است. ... اولويت‌هاي ج در سلامت: علوم ميان رشته‌اي بين علوم پايه با علوم باليني – مقابله با انواع اعتياد – ايمني غذايي – امنيت غذايي؛

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف