تصویبنامه هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویب نامه پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال 1398"

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویب نامه پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال 1398" ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/03 هيأت وزیران درخصوص"اصلاح تصویب نامه پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال 1398"، طي نامه شماره 70566 در تاریخ 98/06/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص downlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط