تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/06 هيأت وزیران درخصوص"آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور"، طي نامه شماره 72196 در تاریخ 98/06/12 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط