آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/10 هيأت وزیران درخصوص"آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور"، طي نامه شماره 74153 در تاریخ 98/06/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط