تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص مجوز بهره برداری 4 هکتار از اراضی شهرستان فریدن استان اصفهان جهت اجرای طرح احداث اردوگاه دانش آموزی شهید بابایی توسط وزارت آموزش و پرورش

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص مجوز بهره برداری 4 هکتار از اراضی شهرستان فریدن استان اصفهان جهت اجرای طرح احداث اردوگاه دانش آموزی شهید بابایی توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/02 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "مجوز بهره برداری 4 هکتار از اراضی شهرستان فریدن استان اصفهان جهت اجرای طرح احداث اردوگاه دانش آموزی شهید بابایی توسط وزارت آموزش و پرورش" طی نامه شماره 76281 مورخ 98/06/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط