تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق استفاده از 7346 متر مربع از اراضی واقع در شهرستان پیله سوار استان اردبیل برای احداث کارخانه آسفالت تا پایان برنامه ششم توسعه به شهرداری پیله سوار

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق استفاده از 7346 متر مربع از اراضی واقع در شهرستان پیله سوار استان اردبیل برای احداث کارخانه آسفالت تا پایان برنامه ششم توسعه به شهرداری پیله سوار ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/05/26 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "وواگذاری حق استفاده از 7346 متر مربع از اراضی واقع در شهرستان پیله سوار استان اردبیل برای احداث کارخانه آسفالت تا پایان برنامه ششم توسعه به شهرداری پیله سوار" طی نامه شماره 76285 مورخ 98/06/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط