الحاق یک تبصره به بند 2 تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث راه آهن بیرجند - یونسی برای تامین مالی هزینه های اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه آهن بافق - مشهد

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص الحاق یک تبصره به بند 2 تصویبنامه موضوع مجاز بودن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث راه آهن بیرجند - یونسی برای تامین مالی هزینه های اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه آهن بافق - مشهد ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/27 هیات وزیران در خصوص "الحاق یک تبصره به بند 2 تصویبنامه موضوع مجاز بودن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث راه آهن بیرجند - یونسی برای تامین مالی هزینه های اجرای پروژه اتصال بیرجند به راه آهن بافق - مشهد" طی نامه شماره 79787 مورخ 98/06/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط