تصویبنامه هیات وزیران درخصوص برقراری مقررات لغو روادید یک طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص برقراری مقررات لغو روادید یک طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/27 هیات وزیران در خصوص "رقراری مقررات لغو روادید یک طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 79775 مورخ 98/06/30 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط