تصویبنامه هیات وزیران درخصوص جایگزینی موتورهای چهار زمانه بنزینی با موتورهای دو زمانه قایقهای تفریحی و صیادی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص جایگزینی موتورهای چهار زمانه بنزینی با موتورهای دو زمانه قایقهای تفریحی و صیادی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/27 هیات وزیران درخصوص "جایگزینی موتورهای چهار زمانه بنزینی با موتورهای دو زمانه قایقهای تفریحی و صیادی" طی نامه شماره 83001 مورخ 98/07/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط