تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه کنارگذر غربی قم و قم - سلفچگان - راهجرد

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه کنارگذر غربی قم و قم - سلفچگان - راهجرد ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/03 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویبنامه موضوع انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه کنارگذر غربی قم و قم - سلفچگان - راهجرد" طی نامه شماره 83990 مورخ 98/07/06 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط