آیین نامه اجرایی بند چ ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند چ ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/24 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند چ ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" طی نامه شماره 83004 مورخ 98/07/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط