تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده 26 آیین نامه نظام سنجش اعتبار

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده 26 آیین نامه نظام سنجش اعتبار ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/07/03 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند چ ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" طی نامه شماره 84335 مورخ 98/07/07 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط