تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص مجاز بودن سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز خود

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص مجاز بودن سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز خود ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/16 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "مجاز بودن سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز خود" طی نامه شماره 85448 مورخ 98/07/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط