تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری از چند پلاک ثبتی واقع در شهرستان قروه استان کردستان جهت احداث ساختمان دادگستری شهرستان از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت دادگستری

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری از چند پلاک ثبتی واقع در شهرستان قروه استان کردستان جهت احداث ساختمان دادگستری شهرستان از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/09 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق بهره برداری از چند پلاک ثبتی واقع در شهرستان قروه استان کردستان جهت احداث ساختمان دادگستری شهرستان از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت دادگستری" طی نامه شماره 85459 مورخ 98/07/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط